Social Links

शाळेची दैनंदिनी

सकाळी ते दुपारी
सकाळी 5.45 बिगुल
स. 5.45 ते 6.20 प्राथःविधी
स. 6.20 ते 7.00 कवायत, व्यायाम, योगा, ॲरोबिक्स
स. 7.00 ते 7.30 आंघोळ
स. 7.30 ते 8.00 सकाळचा नाष्टा
स. 8.00 ते 9.00 अभ्यासिका व जादा तास
स. 9.00 ते 9.20 प्रार्थना
स. 9.20 ते 12.30 तासिका
दु. 12.30 ते 1.20 भोजन
दुपारी ते रात्री
दु. 1.20 ते 2.50 तासिका
सायं. 3.00 ते 4.40 अभ्यासिका
सायं. 4.40 ते 6.00 विविध खेळांचे मार्गदर्शन
सायं. 6.00 ते 6.30 संध्याकाळचा नाष्टा
सायं. 6.30 ते 6.50 संध्या प्रार्थना
रात्री 6.50 ते 8.00 अभ्यासिका
रात्री 8.00 ते 8.45 भोजन
रात्री 8.45 ते 9.30 अभ्यास/ मनोरंजन/ गटचर्चा
रात्री 10.00 लाईट ऑफ ( सुखनिद्रा )